Perfectus Revizija - Usluge revizije i računovodstva
 

CBA analiza (analiza troškova i koristi) Istaknuto s bloga Poslovni, porezni i računovodstveni konzalting Istaknuto s bloga Provjerite ponudu naših usluga Naše usluge Zainteresirani za naše usluge ili imate dodatnih pitanja ? Kontaktirajte nas Zatraži ponudu
Ikona refresh

Cilj revizije jest izraziti mišljenje o tome jesu li financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom toku i Izvještaj o promjeni glavnice), u svim bitnim odrednicama, u skladu s utvrđenim financijskim okvirom izvještavanja.

Ikone

Računovodstvo, koje se odvija u okviru tvrtke Perfectus Računovodstvo d.o.o. sastoji se od tri cjeline usluga: Računovodstvene usluge, Vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća i Izvještavanje i kontroling.

Ikone znakovi

Usluge poslovnog, poreznog i računovodstvenog savjetovanja temeljimo na desetogodišnjem iskustvu u poslovima računovodstva, revizije i poreznog savjetovanja, temeljem čega imamo niz …

null

Revizija EU projekata proces je verifikacije troškova generiranih u projektima financiranim iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU. Ulaskom Republike Hrvatske u EU, poduzetnicima se…

Reload button

Svrha revizije jest potvrditi, neovisnim mišljenjem ovlaštenih revizora, vjerodostojnost financijskih izvještaja koje je izdala Uprava društva. Kak…

REFERENCE