Saznajte sve o nama - Perfectus Revizija
 
Tomislav Jelović

Tomislav Jelović, direktor, ovlašteni revizor

Vedran Sokač ovlašteni revizor

Vedran Sokač - ovlašteni revizor

Nikolina Bunčić revizor

Nikolina Bunčić – ovlašteni revizor

TIM

REFERENCE