Saznajte sve o nama - Perfectus Revizija
 

Tvrtka Perfectus Revizija d.o.o., za poslove revizije i porezno savjetovanje, osnovana je 2007. godine od strane dvoje partnera, koji su udružili svoje znanje i višegodišnje radno iskustvo na poslovima

revizije, računovodstva i financija.

Znanje i stečeno iskustvo omogućuje nam razumijevanje specifičnosti poslovanja različitih tvrtki, te sigurnost u izbor metoda i rješenja koje ćemo predložiti u određenim okolnostima.

U postupku razvoja i strateške odluke da se razvijamo kao mala tvrtka s kvalitetnim pojedincima specijaliziranim za pojedina područja iz računovodostveno-poreznog segmenta, specijalizirani smo posebno za sljedeća područja:

Tvrtka Perfectus Računovodstvo d.o.o., osnovana je 1991. godine, pod nazivom Grebengrad d.o.o., dok je ime promijenjeno krajem 2014. godine, kada je tvrtka inkorporirana u Perfectus Grupu, s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, te objedinjavanja usluga računovodstva, revizije i konzaltinga iz tog područja na jednom mjestu.

Tvrtka je specijalizirana za sljedeća područja:

  • usluge vođenja poslovnih knjiga,
  • usluge poreznog zastupništva,
  • usluge vođenja kadrovske evidencije i obračuna plaća,
  • usluge izvještavanja i kontrolinga,
  • praćenje poreznih propisa i zakona,
  • sudjelovanje tijekom poreznih i revizijskih nadzora.
Tomislav Jelović

Tomislav Jelović, direktor, ovlašteni revizor

Vedran Sokač ovlašteni revizor

Vedran Sokač - ovlašteni revizor

Nikolina Bunčić revizor

Nikolina Bunčić – ovlašteni revizor

TIM

Kadrovi u tvrtkama Perfectus Revizija d.o.o. i Perfectus Računovodstvo d.o.o. kompletno pokrivaju područja računovodstva, revizije, EU fondova, izrada raznih studija te konzaltinga iz područja računovodstva i poreza.

Zaposlenici se biraju na temelju područja rada pa tako postoje specijalisti za područje EU fondova, za računovodstvo, za reviziju, te za ostale segmente, a svi imaju višegodišnje iskustvo na rečenim poslovima. Model rada je isključivo baziran na dugoročnom poslovnom odnosu s klijentima, pa je kvaliteta kadrova na prvom mjestu.

Društva kontinuirano ulažu u edukaciju kadrova, bilo da se radi o specijalističkim edukacijama, ili o redovnim seminarima kojima se prate noviteti ili trendovi u pojedinim segmentima posla.

Perfectus Revizija d.o.o. je član Hrvtaske Revizorske Komore, te su Društvo kao i ovlašteni revizori upisani u registar, što je objavljeno na stranica Komore (www.revizorska-komora.hr)

REFERENCE