Ivana Pešić, računovođa - Perfectus Revizija
 
Ivana Pešić ovlašteni računovođa

Edukacija

Diplomski studij ekonomije, smjer Financijski menadžment – Ekonomski fakultet Split, 2012. godina
Srednja škola Biograd na Moru – Ekonomski smjer, Biograd na Moru, 2006.godina

Iskustvo

Ivana svoju karijeru započinje 2011. godine kao studentica u Bure commerce d.o.o. na poslovima prijema robe. Nakon diplome dobiva promaknuće u istoj tvrtci te postaje Asistentica u Odjelu financija i računovodstva. U navedenom odjelu zadužena je za obavljanja tekućeg računovodstvenog posla kao i za izradu financijskih izvješća za financijske institucije.
Početkom 2016. godine prelazi u tvrtku Perfectus računovodstvo d.o.o., na poziciju samostalnog knjigovođe