Nikolina Bunčić, ovlašteni revizor - Perfectus Revizija
 

Nikolina Bunčić, ovlašteni revizor

Nikolina Bunčić Perfectus

Edukacija

Položen ispit za OVLAŠTENOG REVIZORA, pri Hrvatskoj revizorskoj komori, 2016. godina
Uvjerenje o stečenom zvanju OVLAŠTENI RAČUNOVOĐA, 2008.
godine, u organizaciji udruge „Hrvatski računovođa“,
članica udruge «Hrvatski računovođa», neovisna udruga
računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika
Dodiplomski studij ekonomije – Ekonomski fakultet u
Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, 2005. godina
Srednja škola – I. Ekonomska škola, Medulićeva 33., Zagreb,
2000. godina

Iskustvo

Nikolina je karijeru započela 2004. godine u revizorskoj tvrtki
Progres-Revizija d.o.o., u Zagrebu, kao revizor pripravnik u odjelu Revizije zadužena za obavljanje pomoćnih revizorskih poslova.
Sredinom 2005. godine u istoj tvrtki na poziciji Revizor, zadužena je za vođenje revizija trgovačkih društava (planiranje, revidiranje, pisanje revizijskih izvještaja, i sl.), te izrada financijskih analiza poslovanja. Članica tima za izradu posebnih revizija (revizija osnivanja, dokapitalizacije, i sl.). Sudjelovala u računovodstvenom i poreznom konzaltingu.
Sredinom 2007. godine prelazi u multinacionalnu tvrtku Merkur International d.o.o. (kasnije Merkur-Hrvatska d.o.o.) na poziciju voditelj interne revizije i kontrolinga, a od početka 2008. godine u istom društvu na poziciju voditelj računovodstva. U sklopu ove pozicije bila je direktno zadužena i za vođenje računovodstva  divizije Mersteel d.o.o., te ovisnih društava Merkur Nekretnine d.o.o., Mirakul Gradnja d.o.o., te Merkur-Projekt d.o.o. Glavna zaduženja su joj bila izrada mjesečnih, kvartalnih, godišnjih izvještaja za Upravu Hrvatske, te Upravu Matice u inozemstvu, direktan kontakt sa predstavnicima Porezne uprave, internim i eksternim revizorima, rad na razvoju i implementaciji informatičko-računovodstveno- financijsko-komercijalnog internog sustava, koordinacija i razvoj zaposlenih, osiguravanje usklađenosti financijskih izvještaja sa zakonskim odredbama i računovodstvenim okvirima, te korporativnim politikama i procedurama.
Krajem 2014. godine prelazi u tvrtku Perfectus revizija d.o.o. na poziciju Revizor, gdje obavlja poslove revizije i savjetovanja, te se specijalizira za porezno i poslovno savjetovanje. Angažirana kao vanjski predavač na temu Računovodstva, poreza i financijskog izvještavanja.