Tomislav Jelović, direktor, ovlašteni revizor
 

Tomislav Jelović, direktor, ovlašteni revizor

Tomislav Jelković direktor

Edukacija

Položen ispit za Ovlaštenog revizora, pri Hrvatskoj revizorskoj komori
Dodiplomski studij, smjer računovodstvo – Ekonomski fakultet, Zagreb, 2001. godine
Srednja škola Ivanec, opći smjer gimnazije, Ivanec, 1997. godina

Iskustvo

Tomislav je karijeru započeo 1999. godine u VIPnet d.o.o. na poslovima u back office-u.
2002. godine prelazi u tvrtku Progres-Revizija d.o.o., za usluge revizije i porezno savjetovanje, gdje je zadužen za obavaljanje poslova revizije financijskih izvještaja, posebnih revizija te izradi poslovnih planova. U okviru rečene tvrtke polaže za ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj revizorskoj komori.
Sredinom 2007. godine prelazi u tvrtku M-San Grupa d.o.o. na poslove internog revizora za cjelokupnu grupu M SAN (područje Balkana).
Zajedno s drugim partnerom, 2007. godine osniva tvrtku Perfectus-Revizija d.o.o., koja nastavlja obavljati poslove revizije za većinu klijenata tvrtke Progres-Revizija d.o.o., uz proširenje na nove klijente te na druge djelatnosti.