Vedran Sokač, ovlašteni revizor - Perfectus Revizija
 
Vedran Sokač revizor

Edukacija

Položen ispit za Ovlaštenog revizora, pri Hrvatskoj revizorskoj komori , 2013. godina,
Položen ispit za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova pri učilištu Algebra u Zagrebu, 2011. godina,
MBA iz financija i bankarstva — Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, 2010. godina,
Dodiplomski studij ekonomije – Queens College, New York, 2005. godina,
Srednja škola – opći smjer gimnazija Sportska gimnazija u Zagrebu, 2000. godina.

Iskustvo

Vedran je karijeru započeo 2007. godine u tvrtki Mobitel d.o.o. u odjelu financija zadužen za financijske poslove povezanih tvrtki u Sloveniji i Srbiji.
Krajem 2007. godine prelazi u inozemnu tvrtku Vakakis International gdje radi na EU financiranom projektu usluge konzaltinga za Ministarstvo Poljoprivrede, Ribarstva i Ruralnog Razvoja na uspostavi Agencije za plaćanje u odjelima financija, računovodstva i izvještavanja.
Sredinom 2008. godine prelazi u tvrtku Mateus d.o.o. gdje je zadužen za obavaljanje poslova revizije financijskih izvještaja, revizije projekata financiranih iz EU fondova, te računovodstvenih usluga i savjetovanja.
Krajem 2009. godine prelazi u tvrtku Perfectus Revizija d.o.o. gdje nastavlja obavljati poslove revizije i savjetovanja, te se tijekom godina specijalizira za revizije EU projekata te izradu studija izvodljivosti i investicijskih studija. Redovito je angažiran kao vanjski predavač na temu izrada studija izvodljivosti i CBA analiza.