Revizije Eu projekata - Perfectus Revizija
 

Revizije Eu projekata

Posted on

Revizija EU projekata proces je verifikacije troškova generiranih u projektima financiranim iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU. Ulaskom Republike Hrvatske u EU, poduzetnicima se otvaraju velike mogućnosti financiranja svojih projekata sredstvima iz EU fondova, što prema Posebnim uvjetima natječaja iz Strukturnih fondova EU za razdoblje od 2014.-2020., te Općim i Posebnim uvjetima natječaja iz pretpristupnih fondova EU, za većinu projekata znači obveznu reviziju odnosno verifikaciju troškova projekta.