Sve naše usluge - Perfectus Revizija
 
 • Logo revizija

  REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

  Cilj revizije jest izraziti mišljenje o tome jesu li financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom toku i Izvještaj o promjeni glavnice), u svim bitnim odrednicama, u skladu s utvrđenim financijskim okvirom izvještavanja.

 • Logo računovodstvo

  RAČUNOVODSTVO

  Računovodstvo, koje se odvija u okviru tvrtke Perfectus Računovodstvo d.o.o. sastoji se od tri cjeline usluga: računovodstvene usluge, vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća te izvještavanje i kontroling

 • Posebne revizije

  POSEBNE REVIZIJE

  Posebne revizije su jednim dijelom određene zakonom, a jednim dijelom slobodno.
  Neke od takvih usluga su: revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, revizija pripajanja, spajanja i odvajanja itd.

 • Revizije Eu projekata

  REVIZIJE EU PROJEKATA

  Revizija EU projekata proces je verifikacije troškova generiranih u projektima financiranim iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU. Ulaskom Republike Hrvatske u EU, poduzetnicima se otvaraju velike mogućnosti financiranja svojih projekata sredstvima iz EU fondova.

 • Logo konzalting

  POSLOVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI KONZALTING

  Usluge poslovnog, poreznog i računovodstvenog savjetovanja temeljimo na desetogodišnjem iskustvu u poslovima računovodstva, revizije i poreznog savjetovanja, temeljem čega imamo niz praktičkih modela koji su neophodni za davanje navedenih usluga.

 • Logo studja izvodljivosti

  STUDIJE IZVODLJIVOSTI, INVESTICIJSKE STUDIJE, PROCJENE DRUŠTVA

  Studija izvodljivosti predstavlja dokument (elaborat) koji pomaže investitoru u donošenju odluke na način da odgovara na pitanje je li određeni projekt tržišno i financijski isplativ i u kojem roku.