Posebne revizije - Perfectus Revizija
 

Posebne revizije su jednim dijelom određene zakonom, a jednim dijelom slobodno. U nastavku su dane neke od takvih usluga:

  • Revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala – određena Zakonom o trgovačkim društvima,a provodi se u slučaju povećanaj temeljnog kapitala unosom stvari i prava, ili iz sredstava društva.
  • Revizija pripajanja, spajanja i odvajanja – također određena Zakonom o trgovačkim društvima, a odnosi se izradu pisanog izvješća revizora nakon sklapanja Ugovora o pripajanju/spajanju, gdje se utvrđuje ispravnost zamjene dionica/udjela, ili u slučaju odvajanja (izdvajanja), gdje se provjerava je li postupak proveden sukladno Planu podjele.
  • Skraćena revizija – društva koja nisu obveznici revizije temeljnih financijskih izvještaja mogu naručiti skraćenu reviziju ili uvid, koji ima za cilj dati umjereno uvjerenje o tome jesu li financijski izvještaji bez značajnih pogrešaka.
  • Postupak due diligence predstavlja procjenu nekog subjekta s komercijalnog, pravnog i financijskog stajališta. Krajnja svrha jest predočiti naručitelju potencijal tvrtke te ga upozoriti na rizike. Najčešće se provodi u procesu kupnje tvrtke, ili specijalno od strane vlasnika radi utvrđivanja realnog stanja financijskog položaja i poslovanja subjekta
  • Ostalo – postoji još niz sličnih postupaka koji bi se mogli tretirati kao posebne revizije, a sadržaj i obujam se dogovaraju prema potrebama naručitelja.