Studije izvodljivosti i procjene društva
 

Studije izvodljivosti, investicijske studije, procjene društva

Studija izvodljivosti predstavlja dokument (elaborat) koji pomaže investitoru u donošenju odluke na način da odgovara na pitanje je li određeni projekt tržišno i financijski isplativ i u kojem roku.

Studije izvodljivosti se sastoje od analize tržišta, tehnološko-tehničke analize, organizacijske analize i analize ekonomskih učinaka. Na temelju tih podataka (analiza) ocjenjuje se uspješnost i isplativost

projekta odnosno je li prihvatljiva realizacija konkretnog investicijskog projekta.

Investicijska studija je dokument za donošenje investicijske odluke, a sadrži informacijsku osnovicu u pogledu analize tržišta, tehnološko-tehničke, lokacijske, organizacijske i ekonomsko-financijske analize s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu.

Procjene vrijednosti društava podrazumijeva što preciznije odrediti dinamičku, statičku ili relativnu vrijednost subjekta, te procijeniti sve utjecaje koji mogu dovesti do promjene tako određene vrijednosti.

Procjena vrijednosti društava u cjelini podrazumijeva sljedeće radnje:

  • analiza financijskih izvještaja prethodnih razdoblja, te možebitna korekcija istih za potrebe izrade budućih planova
  • izrada poslovnog plana za najčešće 5 do 7 godina,
  • izrada ranga procjene društva pomoću jedne od metoda (metoda usporedivih subjekata,metoda usporedivih transakcija, metoda diskontiranih novčanih tijekova – DCF, metoda procijenjene tržišne vrijednosti imovine i obveza – statička procjena).